1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539
1100 Homestead, Kempner, TX, 78539

$353,000

1100 Homestead, Kempner, TX, 78539

22
Courtesy of: Ashley Larkey | Southern Hospitality Real Esta